1. Het contract tussen de Jan Menting Voetbalacademie en de speler treedt in werking op het moment dat;

· Het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is door ouders/verzorgers.

· Bedrag voor de cursus volledig betaald is.

2. De speler dient zich correct te gedragen. Bij ernstig wangedrag kan de speler verwijderd worden

van de trainingslocatie van de Jan Menting Voetbalacademie.

3. De Jan Menting Voetbalacademie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, vermissing of

verwisseling van zaken.

4. Teruggave van cursusgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht

(duidelijk aantoonbare blessures voor langere tijd of langdurige ziektes van jeugdspeler).

5. Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden bij contactadres.

6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is door /

of verband houdt met de deelname aan de opleiding.

7. De vorderingen van de jeugdspelers worden op de voet gevolgd.